Privacybeleid en Cookiewet

Wij dragen zorg voor de privacy van bezoekers van onze website en van onze cliënten. Daarom kiezen wij ervoor om de persoonlijke informatie die u ons verschaft zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk te behandelen. Indien u besluit uw financiële zaken door EU Finance te laten regelen,of overweegt dit te doen, dan kan het zijn dat u persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Verwerkingsverantwoordelijke:
EU Finance
Barbizonlaan 104
2908 ME Capelle aan den IJssel
Kamer van Koophandel: 80651178

Privacybeleid

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en van onze leden. Ons
privacybeleid is in overeenstemming met de Algemene Verordening gegevensbescherming 2016/679. Op basis hiervan behandelen wij de persoonlijke informatie die u ons verschaft zorgvuldig en persoonlijk.

Door het bezoeken van onze website en door gebruik te maken van onze diensten, verwerken we uw gegevens zoals we dat in dit document beschrijven. Dit privacy statement is van toepassing op al onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij gebruiken om u te kunnen helpen zijn uw burgerlijke staat, e-mailadres, betalingsgegevens, voornaam, achternaam, geboortedatum, BSN, adresgegevens, telefoonnummer. Omdat we in sommige gevallen een kopie van uw identiteitsbewijs vragen, beschikken wij in die gevallen ook over uw nationaliteit, geboorteplaats, persoonsnummer en overige gegevens die op het door u verstrekte identiteitsbewijs vermeld staan. Een kopie van uw identiteitsbewijs kunnen we in sommige gevallen nodig hebben om uw onderneming te mogen behartigen.

Doeleinden van verwerking persoonsgegevens
Om u te kunnen helpen spreekt het voor zich dat we enkele persoonsgegevens van u
gebruiken. Verder verzamelen wij ook gegevens over het gebruik van onze website en andere communicatiemiddelen waardoor wij onze service kunnen optimaliseren.

Doeleinden:

 • verwerken van gegevens van leden en opdrachtgevers teneinde opdrachten uit te kunnen voeren (en te verbeteren) en;
 • informatie te verstrekken inhoudende financiële vertegenwoordiging van abonnees en opdrachtgevers alsook het uitvoeren van de overeenkomst;
 • verwerken van gegevens van leveranciers, leden en opdrachtgevers
  teneinde de (financiële) administratie te voeren;
 • verwerken van (e-mail)adressen teneinde aan deze onze (elektronische) nieuwsbrieven te zenden;
 • verwerken van gegevens ten behoeven van het optimaliseren van advertenties, website, nieuwsbrieven, producten en services;
 • verwerken van personeelsgegevens teneinde de personeelsadministratie te kunnen voeren.

Uw gegevens worden ook verwerkt voor statistische doeleinden, zoals onderzoek naar het gebruik van de website, zodat EU Finance in staat is de gebruiksvriendelijkheid van de website te verhogen.

Social media

Indien u met ons communiceert via social media, ontvangen wij uw persoonsgegevens
waaronder uw (gebruikers)naam, uw profielfoto, uw telefoonnummer, uw woonplaats en uw geslacht. Alle gegevens die we via social media ontvangen, worden opgeslagen, zoals uw NAW-gegevens. Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten te kunnen leveren of voor analytische doelstellingen.

Opnemen telefoongesprekken

Als u met ons belt, dan kunnen wij dit gesprek opnemen. De gesprekken worden opgenomen omwille van analyse, trainings- en coachingsdoeleinden. Maar ook ter verificatie van opdrachten, bevestigingen van het lidmaatschap, fraudepreventie en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Verstrekken van persoonsgegevens aan partijen binnen de Europese Economische Ruimte (EER)

Indien het noodzakelijk en verenigbaar is met het doel waarvoor uw gegevens reeds
verzameld zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden ter uitvoering van de overeenkomst. Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan een samenwerkingspartner binnen de Europese Economische Ruimte. Dit doen wij alleen als wij uw toestemming hebben gekregen om u door te verwijzen aan een derde partij, ter uitvoering van onze dienstverlening of om u te voorzien van informatie. Deze derde partijen kunnen bijvoorbeeld leveranciers of een advocatenkantoor zijn, waarmee wij samenwerken.

Verstrekken van persoonsgegevens aan partijen buiten de Europees Economische Ruimte

Wij verstrekken geen enkel persoonsgegeven aan partijen die buiten de EER gevestigd zijn.

Bewaringstermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden
waarvoor ze worden verwerkt. In sommige gevallen zullen wij uw persoonsgegevens bewaren om te kunnen voldoen aan wettelijke bewaarplichten.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens

U hebt het recht tot inzage van uw persoonsgegevens en het recht tot rectificatie (corrigeren) van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast heeft u ook het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. Hiervoor dient u contact met ons op te nemen. Dit kan via backoffice@euletselschade.nl of schriftelijk op bovenstaand adres.

Bescherming

Indien u uw financiële zaken wenst te regelen bij EU Finance, of overweegt dit te doen, dan verstrekt u persoonsgegevens aan ons. Bijvoorbeeld als u ons belt of via onze website een juridische vraag aan ons voorlegt. Daarbij worden enkele gegevens vastgelegd bij elk bezoek aan onze website. Deze gegevens worden door ons zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Wij houden ons daarbij aan de eisen die de wet stelt, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is EU Finance. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens gevestigd te Den Haag. EU Finance heeft een geheimhoudingsplicht. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Beveiliging

EU Finance heeft passende maatregelen genomen om de website en onze computersystemen te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen. Wij beveiligen uw gegevens door middel van verschillende technische en organisatorische maatregelen, zoals firewalls, beveiligde servers en bewerkersovereenkomsten met derden die host zijn van onze website.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

EU Finance verwerkt uw persoonsgegevens om u goed van dienst te zijn en om ons werk als financieel adviseurs zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren. Uw gegevens worden verwerkt voor diverse doeleinden, zoals het aanbieden van informatie, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze financiële diensten, het beheren van daaruit voortvloeiende relaties, verhoging van de kwaliteit van onze dienstverlening, vergroting van het klantenbestand en verkoop van producten en diensten. Uw gegevens worden ook verwerkt voor statistische doeleinden, zoals onderzoek naar het gebruik van de website, zodat wij in staat zijn de gebruiksvriendelijkheid van de website te verhogen.

Van wie verwerken we gegevens?

Wij kunnen persoonsgegevens verwerken van alle personen met wie wij contact hebben, of die de website van EU Finance bezoeken.

Telefoongesprekken

Als u belt met EU Finance voor informatie en advies voor een juridisch probleem, zullen wij in eerste instantie zo min mogelijk persoonlijke gegevens van u opslaan. Het gesprek kan wel worden opgenomen. De gegevens die wij vastleggen zijn:

 • uw telefoonnummer;
 • de kwestie waarover u ons belt en de daarmee gepaard gaande omstandigheden;
 • het resultaat van het gesprek;
 • hoe u met ons in contact bent gekomen;
 • indien u akkoord gaat uw e-mailadres.

Verstrekking van gegevens aan derden

EU Finance kan bij de verwerking van gegevens gebruikmaken van de diensten van derden. Deze derden treden daarbij op in opdracht en onder verantwoordelijkheid van EU Finance. Uw contactgegevens worden alleen verstrekt aan derden, zoals bij ons aangesloten adviseurs, wanneer u daar zelf opdracht toe geeft. Uw persoonlijke dossier is beveiligd en kan door geen enkele andere partij worden ingezien of gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Verwijzing naar websites van derden

In de blogartikelen van EU Finance vindt u regelmatig hyperlinks naar websites van derden. EU Finance draagt geen verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw gegevens door die partijen. Lees hiervoor het privacybeleid van de betreffende website.

Gebruik van cookies

EU Finance maakt gebruik van cookies voor het optimaliseren van de werking van de website. Dit zorgt ervoor dat u onze website veilig kan bezoeken. Dit doen we door een klein (tekst)bestandje via uw browser op uw computer, tablet of smartphone op te slaan. Lees alles over het gebruik van cookies door EU Finance in onze Cookiestatement.

Wijzigingen

EU Finance behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen, bijvoorbeeld wegens nieuwe ontwikkelingen, gewijzigde regelgeving of nieuwe diensten en producten. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd. Het verdient daarom aanbeveling om regelmatig onze website en dit privacybeleid te raadplegen.

Cookiestatement

EU Finance maakt op de website gebruik van cookies voor het optimaliseren van de werking van de website. Met behulp van deze cookies analyseren wij het gebruik van de website door bezoekers.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein (tekst)bestandje dat tijdens uw bezoek aan onze website via uw
browser op uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit bestand wordt
informatie opgeslagen, die bij een later bezoek weer wordt herkend door de website. Er zijn verschillende soorten cookies. Sessiecookies bevatten informatie die wordt gebruikt binnen één browsersessie en worden automatisch verwijderd na het afsluiten van de browser. Permanente cookies worden gebruikt om informatie te verkrijgen tussen verschillende bezoeken van de website, en blijven op de computer staan na het sluiten van de browser. Deze cookies stellen de website in staat u te herkennen als terugkerende klant. Met tracking cookies wordt informatie verkregen over uw bezoeken op meerdere pagina’s en websites. Met deze informatie kan een profiel opgebouwd worden van uw online surfgedrag en uw interesses.

Waarvoor gebruikt EU Finance cookies?

Sommige cookies zijn nodig om de site te laten werken en om het navigeren op de website gemakkelijker te maken. Dankzij de informatie die wordt opgeslagen, kan onze website u bij een volgend bezoek herkennen. Wij maken ook gebruik van cookies om de statistieken van de website bij te houden, het gebruik van de website te analyseren en zo beter inzicht te krijgen in het gebruik van bezoekers van onze website. Daarnaast kunnen deze cookies van onszelf of van derden worden gebruikt om advertenties te tonen die aansluiten op uw interesses. De cookies die geplaatst worden bevatten geen persoonsgegevens en kunnen niet aan een persoon gekoppeld worden.

De cookies die EU Finance gebruikt

EU Finance maakt gebruik van diverse cookies. Hieronder vindt u een overzicht van deze cookies, waarbij vermeld is voor welke doeleinden ze gebruikt worden en hoelang de cookies worden bewaard.

Social media
Op de website van EU Finance zijn knoppen opgenomen waarmee u informatie van onze website kunt delen via social media. U kunt onze informatie delen via Facebook, Twitter en LinkedIn. Als u op de knop klikt om informatie te delen, wordt er door het social media kanaal een cookie geplaatst. Via de cookie herkent het betreffende bedrijf de eigen gebruiker, waardoor het voor de bij de social media ingelogde gebruiker mogelijk is informatie direct te delen. EU Finance heeft hierop geen invloed. Raadpleeg de privacyverklaringen en cookieverklaringen van de social media partijen voor meer informatie over welke gegevens worden verzameld en hoe de gegevens worden gebruikt.

Cookies uitschakelen en verwijderen
U heeft de vrije keus om geen toestemming te verlenen voor het plaatsen van cookies. Dit kunt u in uw internetbrowser instellen. Het verschilt per browser hoe u deze cookies kunt blokkeren. Meer informatie over het in- en uitschakelen van cookies wordt meestal in de help functie van uw browser uitgelegd. Als u ervoor kiest om deze cookies te blokkeren, is het mogelijk dat de functionaliteit van de website terugvalt. Meer informatie over het verwijderen van cookies kunt u ook vinden met behulp van de help-functie van uw browser.

Overzicht Cookies
Hieronder vindt u een lijst van cookies die op de website van EU Finance worden gebruikt. U vindt hier waar de cookies afkomstig van zijn, wat het doel is van het plaatsen van de cookies
en hoelang de cookies bewaard worden. EU Finance maakt gebruik van een functionele cookie op de website. Deze cookie zorgt ervoor dat er geen nieuwe connectie tussen uw browser en de webserver gemaakt hoeft te worden als u een nieuwe pagina opent. Zo navigeert u sneller door onze site. Ook wordt dit gebruikt om een bestelling op de website van klanten te herkennen wanneer ze een bepaalde keuze hebben gemaakt. Deze sessiecookie maakt het mogelijk om de aankoop mee te nemen naar de betaalpagina, die de vorige activiteiten van de bezoeker kan onthouden en dus ook de
bestelling. Na het bezoek verdwijnt deze cookie.

Google Analytics
EU Finance maakt gebruik van Google Analytics om het bezoek van de website te meten en te analyseren. Met behulp van deze cookies verzamelen wij anonieme informatie over onder andere bezoekersaantallen, de duur van een bezoek op onze website, populaire zoektermen en welke pagina’s het meest bezocht worden. Het doel is het verbeteren van de website en het beter afstemmen van onze dienstverlening en de inhoud van de website op de behoeften van de bezoekers. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht. Houdbaarheid: 2 jaar. Privacybeleid van Google Analytics: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=nl

Google Adwords
Google Adwords is een advertentiedienst van Google Inc. Om te bepalen welke
advertentie(klikken) hebben geleid tot een aankoop of bestelling, worden conversiepixels gebruikt. Hierdoor kan EU Finance achteraf herleiden welke advertenties tot een aankoop hebben geleid, en de getoonde advertenties zo goed mogelijk laten aansluiten bij de voorkeuren van de bezoeker. Houdbaarheid: 30 dagen. Privacybeleid van Google: https://www.google.nl/policies/privacy/

DoubleClick

Als aanvulling op Google Adwords houdt deze cookie bij of een bezoeker al eerder op de
website van EU Finance is geweest naar aanleiding van een remarketing campagne. Afhankelijk hiervan kan EU Finance ook gerichte advertenties op websites van derden tonen. Houdbaarheid: 30 dagen. Privacybeleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

AddThis
Deze cookies zijn nodig voor de werking van AddThis. AddThis maakt het mogelijk dat
bezoekers de inhoud van de website van EU Finance eenvoudig kunnen delen op diverse social media, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze functie wordt pas geactiveerd op verzoek van een bezoeker en verzend dan pas gegevens over deze gebruiker. Deze cookies verzamelen ook informatie over de sociale activiteit van bezoekers van de website, om het delen van deze inhoud te meten. Houdbaarheid: 2 jaar. Privacybeleid van AddThis: http://www.addthis.com/privacy

Google Tag Manager
Google Tag Manager is een tool voor het maken en beheren van websitetags vanuit één
interface. Tags zijn kleine websitecodefragmenten waarmee verkeer en bezoekgedrag
gemeten kan worden. Het hulpprogramma voor het beheren van de tags zelf is een cookieloos
domein dat geen persoonlijk identificeerbare gegevens verzamelt. Het programma zorgt
ervoor dat andere tags worden geactiveerd, die op hun beurt wel gegevens kunnen
verzamelen.

Hotjar
EU Finance maakt gebruik van Hotjar om het gedrag van bezoekers op de website te meten en te analyseren. Hotjar maakt het mogelijk het gedrag van bezoekers op de website te visualiseren, door onder andere de klikken, de bewegingen van de muis, het scrollgedrag en het tappen op mobiele aparaten te tonen in zogenaamde heatmaps. Een andere optie zijn zogenaamde visitor recordings, waarmee sessies van bezoekers worden opgeslagen en onder andere muisklikken, muisbewegingen, toetsaanslagen en navigatie door de site teruggekeken kan worden. Hotjar toont hierbij geen IP-adressen. Houdbaarheid: 365 dagen. Privacybeleid van Hotjar: https://www.hotjar.com/privacy

Disclaimer

E-mail disclaimer

E-mail berichten van EU Finance zijn slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie deze zijn gericht en kunnen informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet-, regelgeving of overeenkomst.

Indien u niet de geadresseerde(n) (of verantwoordelijk voor de bezorging van dit bericht bij de juiste persoon) bent, wordt u verzocht de verzender hiervan direct op de hoogte te stellen. EU Finance staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Aan dit e-mail bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Meningen, conclusies en andere informatie in dit bericht die niet gerelateerd zijn aan de officiële bedrijfsactiviteiten van EU Finance, dienen geïnterpreteerd te worden als niet gegeven of op enigerlei wijze gesteund door EU Finance.

Disclaimer website

Hoewel de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld, kan EU Finance niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie. EU Finance aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen gebruiken.

EU Finance aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website van EU Finance. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

EU Finance aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van EU Finance. EU Finance behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van EU Finance.

De informatie op deze webpagina’s kan technische of typografische fouten bevatten. Deze informatie kan op elk moment worden aangepast of uitgebreid zonder enige waarschuwing vooraf. EU Finance is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig andere webpagina die naar de website van EU Finance verwijst, noch voor enig andere webpagina waarnaar EU Finance verwijst.

De inhoud van deze website wordt zo veel mogelijkheid gecontroleerd naar haar inhoud en actualiteit. Indien er toch fouten of onjuistheden zouden gepubliceerd zijn kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. De informatie die de bezoeker van onze website dan ook leest kan hij enkel op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid aanwenden.