Nu Rusland zware sancties aan zijn broek heeft gekregen van vrijwel de gehele Westerse wereld, vragen veel wet- en regelgevers zich af of en hoe het land deze sancties kan omzeilen. Cryptocurrencies zoals bitcoin (BTC) lijken al gauw een logische keuze te zijn voor gesanctioneerde rijke Russen. Maar zullen zij ook daadwerkelijk naar crypto grijpen om sancties te omzeilen? Jake Chervinsky, voorzitter op het gebied van beleid voor de Amerikaanse Blockchain Association, legt uit waarom hij denkt van niet.

3 punten waarom sanctie omzeiling onwaarschijnlijk is

In een lange reeks van maar liefst 21 tweets gaat Chervinsky in op het vraagstuk dat nu speelt; gaat Rusland crypto gebruiken om sancties te omzeilen? Chervinsky haalt drie punten aan waarom hij denkt van niet. Te beginnen met hoe sancties werken.

1. Het doel van de sancties

De advocaat legt in de tweets uit hoe de sancties precies werken. Ten eerste zijn bepaalde Russen op een lijst gezet. Hierdoor mogen Amerikanen (personen, bedrijven of wat voor entiteit dan ook) absoluut geen transacties meer uitvoeren met deze personen. Het maakt daarbij niet uit of dit met dollars, schelpen of bitcoin gedaan wordt, Amerikaanse entiteiten zullen koste wat kost voorkomen dat zij een transactie uitvoeren met de personen op de lijst.

Wat betreft SWIFT is het ook onwaarschijnlijk dat Rusland uitwijkt naar crypto. De sanctie hier is dat Rusland geen gebruik meer kan maken van het SWIFT-netwerk. Dit betekent echter niet dat Rusland helemaal is afgesloten van de financiële wereld. Het zou dan ook een logischere keuze zijn voor Rusland om uit te wijken naar het Chinese CIPS-systeem in plaats van naar een gedecentraliseerd crypto-netwerk dat het niet kan controleren. Hoe dan ook zullen personen en bedrijven in “de vrije wereld” alsnog geen zaken meer doen met de personen op de lijst.

2. Crypto markten zijn te klein

Chervinsky stelt als tweede punt dat de crypto markten simpelweg te klein zijn voor de Russische economie. Volgens hem is er onvoldoende liquiditeit, zeker nu de Westerse wereld de personen op de sanctielijst hebben uitgesloten. Daarnaast zijn er weinig roebel handelsparen. En ten slotte kan Rusland zijn sporen ook niet verdoezelen doordat alle transacties op een gedecentraliseerde blockchain worden opgeslagen.

3. Poetin werkt al jaren aan “sanctieresistent Rusland”

Het laatste punt dat Chervinsky aanhaalt is dat Poetin al jaren werkt aan het “sanctieresistent” maken van Rusland. Crypto zou daar überhaupt geen onderdeel van zijn. Wel maakte de president bijvoorbeeld goud en de yuan onderdeel van Ruslands reserves. Rusland zou zijn economie daarnaast meer op Azië hebben gericht en bepaalde sectoren ‘on-shore’ hebben gehaald.

Of dit reden genoeg is voor de gesanctioneerde Russen om crypto helemaal links te laten liggen is natuurlijk nog maar de vraag. Uiteraard zullen er hoe dan ook personen zijn die crypto gebruiken om sancties te omzeilen, en daar zijn de Verenigde Staten scherp op. Een grootschalige overstap naar crypto lijkt echter onwaarschijnlijk.

Personen in Rusland die niet op de sanctielijst staan kunnen vooralsnog gewoon crypto kopen en verzenden. De sancties zijn niet per se bedoeld om alle Russen te straffen. Pas als overheden crypto exchanges opdragen om alle Russische klanten te weren, zullen de exchanges dat ook echt gaan doen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Wekelijks financiële updates.

Neem contact op met ons.

Boek een gratis en vrijblijvend consult in.