Uit de meest recente kwartaalmeting van de Markteffect Bitcoin Monitor blijkt dat de adoptiegraad van Nederlanders met betrekking tot cryptocurrency slechts 15% bedraagt. Daarmee heeft Nederland minder bezitters dan onder andere Frankrijk (18%), Duitsland (25%), België (28%) en Spanje (33%).

Hoewel inmiddels ruim twee miljoen Nederlanders in één of meerdere cryptovaluta hebben geïnvesteerd, blijkt dit ten opzichte van andere West-Europese landen significant lager te zijn. Ook heeft Nederland het minste vertrouwen in Bitcoin (BTC). Zo drukken zij het vertrouwen uit in een onvoldoende met rapportcijfer 5,2. Daarbij geeft 16% aan dat het vertrouwen het afgelopen kwartaal zelfs is afgenomen.

Gebrek aan crypto kennis

Vooral het gebrek aan kennis is voor de overgrote meerderheid (63%) een reden om vooralsnog niet in cryptocurrency te investeren. Daarnaast wordt ook aangegeven dat het feit dat men niet weet of het veilig genoeg is (39%) en of de markt stabiel genoeg is (37%) om in te investeren. Slechts 7% zegt goed of zeer goed op de hoogte te zijn van Bitcoin, dit zijn met name jongeren. Eén op de tien (11%) 18- tot 35-jarigen geeft aan goed dan wel zeer goed op de hoogte te zijn.

Wel zegt een kwart van degene met een (zeer) laag kennisniveau (26%) meer te willen leren of weten. Ook overwegen nog eens 1,5 miljoen Nederlanders om het komende jaar een eerste belegging in cryptocurrency te doen. 31% noemt de lage spaarrente en slechts 4% noemt de toenemende inflatie als belangrijkste reden.

Invloed op mentale gesteldheid

Voor Bitcoin bezitters is het bezit van deze digitale munt van invloed op zijn of haar mentale gesteldheid. Zo geven vier op de tien Bitcoin-bezitters (40%) aan dat zij onrustig worden wanneer de prijs sterk daalt in korte tijd. Daarnaast wordt de nachtrust voor 31% van hen verstoort, omdat zij ‘s nachts de koers willen checken.

Bijna een derde van de eigenaren (30%) geeft zelfs aan een financieel probleem te hebben wanneer Bitcoin in waarde blijft dalen en uiteindelijk niets meer waard is.

Verwachte bitcoin koers over een jaar

Terwijl de koers van de Bitcoin tijdens het onderzoek (februari 2022) op ongeveer €35.000 stond denkt een representatieve steekproef van 1.028 Nederlanders dat het over exact een jaar nog ‘slechts’ €15.691 waard is. Dat is een potentiële daling van circa 60%.

Het onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Markteffect in het eerste kwartaal van 2022 onder een representatieve steekproef van 1.028 Nederlanders. Het veldwerk is uitgevoerd tussen 28 januari en 9 februari 2022.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Wekelijks financiële updates.

Neem contact op met ons.

Boek een gratis en vrijblijvend consult in.