Luxemburg gaat van start met een baanbrekende marktonderzoek naar de wereld van crypto en blockchain. Het is gericht op de bescherming van Web3 producten tegen mogelijke antitrust praktijken en dominantie door grote spelers zoals Meta Platforms.

Blockchain sleutelrol in digitale transitie

Antitrust praktijken verwijzen naar activiteiten die de concurrentie in de vrije markt belemmeren of beperken. Ze zijn meestal illegaal onder de antitrust- of mededingingswetten van veel landen. De Luxemburgse regering erkent de sleutelrol van blockchain in de digitale transitie.

Om het sterke groeipotentieel van de sector te garanderen, voert de mededingingsautoriteit Autorité de la concurrence een marktonderzoek uit. Het onderzoek is gericht op het bevorderen van een effectieve en concurrerende omgeving voor Web3-spelers. Het zal helpen bij het identificeren van mogelijke antitrust overtredingen, waaronder misbruik van een dominante positie.

De studie, die met hulp van professor Thibaut Schrepel aan Universiteit van Amsterdam wordt gerealiseerd, zal concurrerende praktijken tussen Web2 en nieuwe blockchain-bedrijven onderzoeken. De bedoeling van de studie is om toekomstige ontwikkelingen van Web3 te beschermen. De Amsterdamse professor had het volgende te zeggen over het project: 

“Voor zover ik weet, is dit het eerste marktonderzoek dat is uitgevoerd door een regelgevende instantie die tot doel heeft Web3 te beschermen, niet om het aan te vallen.”

Verdere stappen van de Europese Commissie (EU) bestaan uit een beleidspaper over de metaverse. Dit document zal ingaan op de belangen van gezonde concurrentie in de metaverse. 

Luxemburg crypto vriendelijk

Onze buurland blijkt al een tijdje welwillend tegenover crypto ontwikkelingen te staan. Onlangs publiceerde de Luxemburgse PwC tak een rapport. Het toonde aan dat de adoptie van cryptocurrencies nog in een vroeg stadium is, maar dat het een grote groei verwacht in de komende jaren. Uit deenquête onder financiële instellingen bleek dat 18% crypto-assets als een strategische prioriteit beschouwt, terwijl 43% dit verwacht in de komende twee jaar. Daarnaast plant of overweegt 61% om binnen twee jaar met crypto-activa te beginnen, wat wijst op een sterk optimistisch toekomstbeeld voor de crypto-industrie in het land.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Wekelijks financiële updates.

Neem contact op met ons.

Boek een gratis en vrijblijvend consult in.