Al enkele maanden buigt de Indiase overheid zich over mogelijke regulatie van de crypto industrie in het land. Vooralsnog is er nog geen duidelijkheid gecreëerd en blijft de onzekerheid groot. Het hoogste gerechtshof in het land baalt van deze onduidelijkheid en heeft de Indiase overheid opgeroepen om met antwoorden te komen.

Crypto rechtszaak

Het gerechtshof heeft direct aan de overheid gevraagd om voor eens en altijd duidelijk te maken wat de legaliteit is van cryptocurrencie zoals bitcoin (BTC) in het land. Tijdens een zaak waar zeker 87.000 bitcoins mee gemoeid waren kwam het gerechtshof tot de conclusie dat zij meer informatie vanuit de overheid nodig hadden om een uitspraak te kunnen doen.

De zaak betreft een mogelijk multilevel marketing (MLM) programma, GainBitcoin, waarbij er mensen voor zeker $200 miljoen aan cryptomunten zijn opgelicht. Vandaag de dag zouden de illegaal verkregen cryptocurrencies echter een marktwaarde van bijna $3 miljard hebben.

Het hoogste gerechtshof in India buigt zich nu over de zaak, maar loopt tegen obstakels aan door de onduidelijke regelgeving wat betreft cryptocurrencies in het land.

Regulatie in India

Doordat er geen duidelijk kader van crypto regelgeving bestaat in India is het voor rechtbanken praktisch onmogelijk om dergelijke zaken op te lossen. Bij de GainBitcoin zaak wordt bijvoorbeeld veelvuldig gerefereerd aan een wet die over het witwassen van geld gaat, terwijl dit wellicht in deze specifieke zaak niet per se de meest relevante is.

Door een gebrek aan crypto expertise binnen de rechtbank en de afwezigheid van een regelgevend kader kon de rechtbank nog niet met volledige zekerheid zeggen dat de mensen achter GainBitcoin schuldig waren aan illegale praktijken.

Daarom werd expliciet aan een overheidsfunctionaris, Aishwarya Bhati, gevraagd om deze broodnodige duidelijkheid te verschaffen:

“Wij zouden graag willen dat u, als Unie van India, het regime met betrekking tot bitcoin en cryptocurrency in de notulen opneemt. Is het nog steeds een overtreding?”

Bati gaf aan dat hij op zoek zou gaan naar een antwoord op deze brandende vraag. Wellicht dat deze zaak eindelijk voor duidelijkheid omtrent de crypto regulatie in het land kan gaan zorgen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Wekelijks financiële updates.

Neem contact op met ons.

Boek een gratis en vrijblijvend consult in.