Het International Monetary Fund (IMF) is al jaren vrij sceptisch over alles wat met cryptocurrencies te maken heeft. Dat is ook niet vreemd, crypto vormt een alternatief voor de fiat-valuta, terwijl het IMF doorgaans nogal een vinger in de pap heeft bij overheden en centrale banken. Toch laat de internationale organisatie af en toe los dat crypto niet volledig verboden moet worden. Een nieuw onderzoek van het IMF gaat in op Decentralized Finance (DeFi).

Oekraïne belangrijk onderwerp

Het ‘Global Financial Stability Report’ vormt een alomvattend beeld van de wereldwijde monetaire situatie. Oekraïne vormt hier een belangrijk onderdeel van. Belangrijke onderwerpen die aan bod komen zijn de markten voor grondstoffen, die de afgelopen tijd nogal volatiel waren. Dat kan gevolgen hebben voor inflatie, de bronnen van het onderzoek verwachten dat deze ook nu nog wel even hoog zal blijven. De verwachtingen van inflatie zijn hard toegenomen sinds de invasie van Oekraïne.

DeFi uitgebreid aan bod

Volgens het IMF moet er beter gelet worden op de risico’s die cryptocurrencies kunnen veroorzaken. Opvallend genoeg worden met name stablecoins en gecentraliseerde exchanges, bijvoorbeeld exchanges als Bitvavo, aangehaald. Regulatoren zitten tegenwoordig bovenop dit soort partijen. Zo mogen gecentraliseerde crypto-exchanges geen diensten aan Russen aanbieden. Stablecoin-uitgevers moeten ervoor zorgen dat de reserves van hun tokens op orde zijn.

Toch schroomt de organisatie niet van het woord DeFi in het 104 pagina’s tellende onderzoek: het wordt maar liefst 150 keer genoemd. Volgens de onderzoekers heeft in DeFi 75% van al het onderpand een volatiel karakter, dit zijn dus geen stablecoins. Tegelijkertijd wordt er voor 90% geleend in stablecoins. Geen vreemde waarneming, als je je bedenkt dat veel DeFi-gebruikers van mening zullen zijn dat DeFi de toekomst is en dat fiat-valuta (stablecoins) minder waard zullen worden.

Een aantal belangrijke eigenschappen van het huidige DeFi-landschap. Bron: IMF.

Het IMF benadrukt dat DeFi niet vrij is van risico’s die te maken hebben met sentiment, liquiditeit, krediet, praktische problemen en cyberaanvallen. Daarnaast kunnen protocollen vanuit het niets softwareproblemen hebben. Afgaande op hoe vaak er fouten in software worden gevonden zal dat ook nog wel gaan gebeuren. Het IMF is duidelijk van mening dat het concept een groter gevaar wordt als het hard blijft groeien zonder goede regulatie.

Als markten niet voorbereid zijn op zulke risico’s, dan kan een liquidatie erg prijzig zijn. De waarde van een volatiel onderpand daalt namelijk tijdens een crisis. Dat leidt ertoe dat een groter deel van het onderpand word naar de creditor gaat. Het IMF benadrukt dat Decentralized Finance minder decentraal is dan je zou denken. Vaak komt de liquiditeit van een heel klein aantal partijen, waardoor de markt afhankelijk is van deze groepen. Het volledige onderzoek en een samenvattende infographic vind je op de site van het IMF.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Wekelijks financiële updates.

Neem contact op met ons.

Boek een gratis en vrijblijvend consult in.